تایید خرید
فاکتور خرید بسته Base
ردیف توضیح قیمت (تومان)
1 بسته Base شامل موارد زیر 1,000,000
2 وبسایت اینترنتی -
مجموع 1000000
میزبانی، سرور و نگهداری 150000
نگهداری ماهانه ماه اول رایگان 20,000
قابل پرداخت 1,150,000
اطلاعات خریدار

در صورتی که دارای کد های تخفیف هستید می توانید تا سقف 1 کد برای این بسته استفاده کنید.

مبلغ قابل پرداخت
1,150,000 تومان