تایید خرید
فاکتور خرید بسته CIP
ردیف توضیح قیمت (تومان)
1 بسته CIP شامل موارد زیر 2,000,000
2 وبسایت اینترنتی -
3 پنل پیامک -
مجموع 2000000
میزبانی، سرور و نگهداری 150000
نگهداری ماهانه ماه اول رایگان 25,000
قابل پرداخت 2,150,000
اطلاعات خریدار

در صورتی که دارای کد های تخفیف هستید می توانید تا سقف 2 کد برای این بسته استفاده کنید.

مبلغ قابل پرداخت
2,150,000 تومان